Kære brugere på skilsmisseklar.dk Min veninde og jeg, går i 9.klasse. I uge 6 skal vi have en eksamens projektuge. Vores hovedemne er `Modsætninger`. Vi har under det emne valgt at skrive om `Sammen eller adskilt`. Begge vores forældre er skilt, men forskellige. Mine forældre taler aldrig sammen. K